Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez UA Konrad Łącki (którego własnością jest strona transformacjasylwetki.com)

§ 1

Firma UA Konrad Łacki jest dostawcą usługi dostępu do planu treningowego i/lub żywieniowego na czas określony dla celów poprawy estetyki sylwetki i/lub rozwoju cech atletycznych.

§ 2

Dostęp do planów ma miejsce poprzez bezpłatne usługi Google niezależne od UA Konrad Łącki oraz udzielany jest na jeden miesiąc kalendarzowy. Plany treningowe oraz żywieniowe są wyłączną własnością UA Konrad Łącki, chronioną prawem autorskim. Każda osoba, która wykupi usługę staje się klientem UA Konrad Łącki.

§ 3

Zamówienie usługi ma miejsce w momencie otrzymania przez UA Konrad Łącki płatności za pośrednictwem przelewu bankowego (lub otrzymania płatności poprzez system PayPal dla klientów spoza Polski). Dostęp do planu treningowego i/lub żywieniowego rozpoczyna się najpóźniej pięć dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty i liczony jest od dnia otrzymania przez klienta e-maila z zaproszeniem do współpracy i łączem przekierowującym do personalnego folderu w usłudze Google Drive zawierającego opłacony plan lub plany. Dostęp do planów kończy się w chwili wygaśnięcia czasu trwania wykupionego wariantu usługi (miesiąc kalendarzowy), którą tym samym uznaje się za w pełni zrealizowaną.

§ 4

Klient, który dokonał zakupu usługi ma 14 dni od daty złożenia zamówienia na reklamację. Wszelkie reklamacje można składać na adres e-mail podany w Instrukcji, którą znaleźć można w personalnym folderze, do którego dostęp klient uzyskuje po realizacji drugiego etapu usługi przez UA Konrad Łącki. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu otrzymania e-maila z reklamacjami klienta.

§ 5

Usługa dostępu do planu treningowego i/lub żywieniowego oferowana przez UA Konrad Łącki jest indywidualizowana do potrzeb każdego klienta i wykupiona na czas określony. W momencie otrzymania e-maila z zaproszeniem do współpracy i łączem przekierowującym do personalnego folderu w usłudze Google Drive, klient traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 6

Klient wykupując wariant usługi zawierający plan treningu siłowego potwierdza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do takowego treningu, jak również żadnych innych form aktywności fizycznej.

§ 7

UA Konrad Łącki nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na mieniu i zdrowiu wynikłe na skutek stosowania planów treningowego i/lub żywieniowego, jak również jakichkolwiek opinii udzielanych przez Konrad Łącki w trakcie bądź poza okresem opłaconej usługi. Wszystkie udostępniane materiały mają charakter czysto informacyjny i nie mogą być pod żadnym pozorem używane w zastępstwie porady medycznej.