Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez UA Konrad Łącki (którego własnością jest strona transformacjasylwetki.com)

§ 1

UA Konrad Łacki jest dostawcą usługi ułożenia planu treningowego i/lub żywieniowego z dostępem na czas określony dla celów poprawy estetyki sylwetki i/lub rozwoju cech atletycznych. Dane firmy: NIP 9930388227 ul. Podhalańska 6, 33-100 Tarnów z wpisem do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierania umowy z UA Konrad Łącki.

§ 2

UA Konrad Łącki oferuje usługę ułożenia indywidualnego planu treningowego i/lub żywieniowego z dostępem do ułożonych planów ustalonym na określony uprzednio czas. Dostęp do ułożonych planów ma miejsce poprzez bezpłatne usługi Google niezależne od UA Konrad Łącki oraz udzielany jest, w zależności od wykupionego wariantu uslugi, na okres: jeden miesiąc kalendarzowy, trzy miesiące kalendarzowe lub sześć miesięcy kalendarzowych. Ułożone plany treningowe oraz żywieniowe są wyłączną własnością UA Konrad Łącki, chronioną prawem autorskim. Każda osoba, która wykupi wariant usługi staje się klientem UA Konrad Łącki.

§ 3

W trakcie trwania okresu ważności wykupionego wariantu usługi, UA Konrad Łącki oferuje darmowe wsparcie merytoryczne w zakresie oferowanych planów w formie e-mail lub kontaktu przez komunikator, jak również bieżące dostosowanie planu do zmieniających się potrzeb klienta. Odpowiedź na zapytania przesyłana jest w maksymalnie w 24 godziny, za wyjątkiem sytuacji w których ten czas może się wydłużyć i o których klient będzie każdorazowo wcześniej informowany poprzez e-mail lub komunikator.  Dostęp do planów, wsparcie i bieżąca obsługa planów wygasają w momencie zakończenia czasu trwania wykupionego wariantu usługi, o ile nie nastąpi jego przedłużenie ze strony klienta poprzez ponowne wykupienie usługi.

§ 4

Zamówienie usługi ma miejsce w momencie otrzymania przez UA Konrad Łącki płatności za pośrednictwem przelewu bankowego (lub otrzymania płatności poprzez system PayPal dla klientów spoza Polski). Usługa realizowana jest w dwóch etapach. Czas realizacji pierwszego etapu usługi (stworzenia planu treningowego i/lub żywieniowego do potrzeb indywidualnych) to 2-5 dni. Etap drugi (dostęp do planu treningowego i/lub żywieniowego na czas określony) rozpoczyna się od momentu zrealizowania etapu pierwszego i otrzymania przez klienta e-maila z zaproszeniem do współpracy i łączem przekierowującym do personalnego folderu w usłudze Google Drive zawierającego opłacony plan lub plany. Etap drugi kończy się w chwili zakończenia czasu trwania wykupionego wariantu usługi, którą tym samym uznaje się za w pełni zrealizowaną.

§ 5

Klient, który dokonał zakupu usługi ma 14 dni od daty złożenia zamówienia na reklamację. Wszelkie reklamacje można składać na adres e-mail podany w Instrukcji, którą znaleźć można w personalnym folderze, do którego dostęp klient uzyskuje po realizacji usługi przez UA Konrad Łącki. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu otrzymania e-maila z reklamacjami klienta.

§ 6

Usługa stworzenia planu treningowego i/lub żywieniowego oferowana przez UA Konrad Łącki jest indywidualizowana do potrzeb każdego klienta i wykupiona na czas określony. W momencie realizacji pierwszego etapu usługi (otrzymania e-maila z zaproszeniem do współpracy i łączem przekierowującym do personalnego folderu w usłudze Google Drive zawierającego opłacony plan lub plany) klient traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 7

Klient wykupując wariant usługi zawierający plan treningu siłowego potwierdza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do takowego treningu, jak również żadnych innych form aktywności fizycznej.

§ 8

UA Konrad Łącki nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na mieniu i zdrowiu wynikłe na skutek stosowania planów treningowego i/lub żywieniowego, jak również jakichkolwiek zaleceń czy porad udzielanych przez UA Konrad Łącki w trakcie bądź poza okresem opłaconej usługi. Wszystkie udostępniane materiały, zalecenia i opinie mają charakter czysto informacyjny i nie mogą być pod żadnym pozorem używane w zastępstwie porady medycznej.

§ 9

Poprzez wykupienie wariantu usługi klient akceptuje niniejszy regulamin oraz udziela pozwolenia UA Konrad Łącki na wykorzystanie zdjęć sylwetki udostępnionych przez klienta dla UA Konrad Łącki do celów marketingowych oraz publikacji na stronie internetowej i mediach społecznościowych w całości lub części. UA Konrad Łącki oferuje standardowo możliwość ukrycia szczegółów twarzy dla ochrony wizerunku. Klient może odmówić wykorzystania zdjęć przez UA Konrad Łącki do powyższych celów poprzez wysłanie e-maila z informacją o wycofaniu zgody na publikację na adres e-mail podany w Instrukcji.