Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Konrad Łącki (którego własnością jest strona transformacjasylwetki.com)

§ 1

Firma Konrad Łacki jest dostawcą usługi ułożenia planu treningowego i/lub żywieniowego z dostępem na czas określony dla celów poprawy estetyki sylwetki i/lub rozwoju cech atletycznych.

§ 2

Konrad Łącki oferuje usługę ułożenia indywidualnego planu treningowego i/lub żywieniowego z dostępem do ułożonych planów ustalonym na określony uprzednio czas. Dostęp do ułożonych planów ma miejsce poprzez bezpłatne usługi Google niezależne od Konrad Łącki oraz udzielany jest, w zależności od wykupionego wariantu uslugi, na okres: jeden miesiąc kalendarzowy, trzy miesiące kalendarzowe lub sześć miesięcy kalendarzowych. Ułożone plany treningowe oraz żywieniowe są wyłączną własnością Konrad Łącki, chronioną prawem autorskim. Każda osoba, która wykupi wariant usługi staje się klientem Konrad Łącki.

§ 3

Zamówienie usługi ma miejsce w momencie otrzymania przez Konrad Łącki płatności za pośrednictwem przelewu bankowego (lub otrzymania płatności poprzez system PayPal dla klientów spoza Polski). Usługa realizowana jest w dwóch etapach. Czas realizacji pierwszego etapu usługi (stworzenia planu treningowego i/lub żywieniowego do potrzeb indywidualnych) to 2-5 dni. Etap drugi (dostęp do planu treningowego i/lub żywieniowego na czas określony) rozpoczyna się od momentu zrealizowania etapu pierwszego i otrzymania przez klienta e-maila z zaproszeniem do współpracy i łączem przekierowującym do personalnego folderu w usłudze Google Drive zawierającego opłacony plan lub plany. Etap drugi kończy się w chwili wygaśnięcia czasu trwania wykupionego wariantu usługi, którą tym samym uznaje się za w pełni zrealizowaną.

§ 4

Klient, który dokonał zakupu usługi ma 14 dni od daty złożenia zamówienia na reklamację. Wszelkie reklamacje można składać na adres e-mail podany w Instrukcji, którą znaleźć można w personalnym folderze, do którego dostęp klient uzyskuje po realizacji drugiego etapu usługi przez Konrad Łącki. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu otrzymania e-maila z reklamacjami klienta.

§ 5

Usługa stworzenia planu treningowego i/lub żywieniowego oferowana przez UA Konrad Łącki jest indywidualizowana do potrzeb każdego klienta i wykupiona na czas określony. W momencie realizacji pierwszego etapu usługi (otrzymania e-maila z zaproszeniem do współpracy i łączem przekierowującym do personalnego folderu w usłudze Google Drive, zawierającego opłacone plany) klient traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 6

Klient wykupując wariant usługi zawierający plan treningu siłowego potwierdza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do takowego treningu, jak również żadnych innych form aktywności fizycznej.

§ 7

Konrad Łącki nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody na mieniu i zdrowiu wynikłe na skutek stosowania planów treningowego i/lub żywieniowego, jak również jakichkolwiek opinii udzielanych przez Konrad Łącki w trakcie bądź poza okresem opłaconej usługi. Wszystkie udostępniane materiały mają charakter czysto informacyjny i nie mogą być pod żadnym pozorem używane w zastępstwie porady medycznej.