Warunki zakupu interaktywnych diet

Interaktywne diety Flash oraz Flow zwane dalej skrótowo F/F to interaktywne arkusze kalkulacyjne służące wyświetlaniu wartości odżywczych dostępnych w nich przepisów wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Autorem F/F i właścicielem wszystkich praw autorskich jest UA Konrad Łącki NIP 9930388227 zwany dalej Właścicielem. Dokonując jakiegokolwiek zakupu od Właściciela stajesz się Klientem. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Klienci korzystają z F/F ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, a w szczególności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się F/F lub zastosowania zawartych w nim informacji. Każdy arkusz F/F jest spersonalizowany wyłącznie dla potrzeb Klienta i zgodnie z Art. 38 pkt. 3 nie ma możliwości dokonania jego zwrotu po spełnieniu świadczenia przez Właściciela. Dokonując zakupu F/F stajesz się Klientem firmy UA Konrad Łącki i zgadzasz się na wykonanie usługi spersonalizowania F/F do Twoich potrzeb za czym idzie utracenie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z Art. 38 pkt. 1 po spełnieniu świadczenia. Aby dać Klientowi możliwość oceny przydatności F/F, spełnienie świadczenia przez Właściciela uznaje się za dokonane po siedmiu (7) dniach od momentu wysłania pocztą e-mail na podany przez Klienta adres odnośnika do arkusza kalkulacyjnego F/F. Dokonując zakupu zgadzasz się na powyższe warunki.